top of page

Gezinstherapie in Antwerpen - Guy Renwart

Gezinstherapie biedt ruimte aan ieder gezin die daar nood aan heeft, om in alle veiligheid elkaar in wederzijds respect te ontmoeten. De therapeut staat er garant voor dat iedereen gehoord wordt en de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te brengen. Hij is meerzijdig partijdig.

Gezinnen hebben de verantwoordelijkheid over een groot takenpakket dat de ouders zowel als de kinderen soms als een loodzware last ervaren. Ouders willen aan hun kinderen het beste meegeven maar hoe juiste keuzes maken in een snel veranderende wereld. Vaak zijn dat radicaal andere keuzes dan hun ouders voor hen gemaakt hebben. In de praktijk merkt de nieuwe generatie dat ze toch weer in de oude keuzes terechtkomt. Soms komt het tot een breuk met de eigen familie om de eigen opvoeding en doelen in het leven te realiseren. Tegelijk worden kinderen nogal eens de focus waarlangs reeds lang sluimerende problemen in families naar buiten komen.

Als er enkel scheiding overblijft, wat is het aandeel van de ouders in de gezamenlijk gebleven opvoeding. Hoe moeten ouders in nieuw samengestelde gezinnen de loyaliteitshuishouding organiseren tegenover de eigen kinderen en die van de nieuwe partner ? Hoe moeten de ruimere families een plaats krijgen in deze nieuwe werkelijkheid?

Voor de gezinstherapie zijn gezinnen de bakermat van de samenleving. Zijn ondersteunende aanwezigheid geeft de gezinsleden de kans om bij al deze opgaven aandachtig stil te staan, met geduld, openheid en mededogen jegens elkaar.

Uit dit samenspel ontstaan nieuwe zienswijzen, zingevingen, helende en geheelde gevoelens, creatieve oplossingen. De dialoog biedt de mogelijkheid om uit te zoeken wat ieder voor zichzelf wil met respect voor wat de ander wil en voor wat ze samen willen. Gezinsleden ervaren concreet hoe ze van betekenis voor elkaar zijn wat het zelfvertrouwen van ieder ten goede komt. De kinderen van vandaag zullen als volwassenen het zelfvertrouwen hebben om de menselijke ontmoeting als centraal te blijven stellen.

Op zoek naar gezinstherapie in Antwerpen, provincie Antwerpen, Kempen?

Gezinstherapie in Antwerpen
Renwart Guy I Gezinstherapie in Antwerpen
Renwart Guy I Gezinstherapie in Antwerpen
bottom of page