top of page

Psychotherapie in Antwerpen - 

Psychotherapie biedt ruimte aan ieder die daar nood aan heeft, om in alle veiligheid zijn of haar problemen, bekommernissen en kwetsuren samen met de therapeut te bekijken.

De ondersteunende aanwezigheid van de therapeut tijdens de psychotherapie geeft ieder de kans om aandachtig bij zichzelf stil te staan, met geduld, openheid en mededogen.

Uit dit samenspel ontstaan nieuwe zienswijzen en zingevingen, helende en geheelde gevoelens, creatieve oplossingen. Je geniet opnieuw meer van je leven, je groeit opnieuw en maakt gemakkelijker verbinding met de mensen rondom jou. 

Op zoek naar psychotherapie in Antwerpen, provincie Antwerpen, Kempen?

Renwart Guy psychotherapie in antwerpen

Guy Renwart

bottom of page