top of page

Mindfulness coach in Antwerpen - Guy Renwart

Elke dag worden we met heel veel taken geconfronteerd die in grote snelheid op ons afkomen. We moeten heel veel beslissen en snel. Tegelijk worden we door heel veel beelden en verhalen verleid in het maken van onze keuzes. Ongemerkt zijn we op automatische piloot overgeschakeld en zijn we de verbinding met het moment en onszelf kwijtgespeeld.

Deze training brengt ons opnieuw in contact met aandacht geven vanuit het bewustzijn én het hart tegelijk. Het is een groep van meditatievormen die al 2500 jaar oud zijn en ontwikkeld werden door Boeddha en zijn nazaten.

Je leert om op een directe en ongekleurde manier ervaringen in jezelf te observeren. Hierdoor kan een helder en bevrijdend inzicht ontstaan in hoe je als mens in elkaar zit en hoe je op een vaardige manier met de normale wisselvalligheden van het leven om kunt gaan. Zo leer je thuis te komen bij wat zich ieder moment aan jou voordoet. Je bewustzijn groeit in helderheid, je geest werkt zuiverder, je inzichten worden bevrijdend.

Een training vraagt niet dat je een geloofsovertuiging aanhangt. Je leert je leven te bestuderen op een open, eerlijke en liefdevolle manier, waardoor je je eigen vooronderstellingen en ideeën beter leert kennen. Dit leren gebeurt niet uit een boek maar in direct contact met je ervaringen van ieder moment.

De beoefening van mindfulness heeft een impact op je hele wezen en daar draait het voor veel mensen om. Direct therapeutisch effect is echter vastgesteld op een hele rits van problemen. Een mindfulness coach biedt hulp bij de behandeling én de preventie van depressieve periodes en stressgebonden klachten zoals spanning, onrust, hyperventilatie, vermoeidheid en slaapstoornissen. Het is effectief gebleken bij lichamelijke klachten zoals chronische pijn, hartklachten, hoge bloeddruk en allergieën. Mindfulness werkt in brede zin regulerend op onze emoties : verdriet, boosheid, irritaties, angst en zelfs paniekverschijnselen.

Tijdens een trainning leer je om een liefdevoller contact met jezelf toe te laten en liefdevoller in contact te staan met je familie, partner, kinderen en de grotere samenleving.

Op zoek naar een ervaren mindfulness coach in Antwerpen, provincie Antwerpen, Kempen?

Mindfulness Antwerpen I Guy Renwart
Mindfulness Antwerpen I Guy Renwart
Mindfulness Antwerpen I Guy Renwart

Mindfulness biedt de ruimte aan ieder die daar nood aan heeft, om in alle veiligheid met heldere aandacht en mededogen opnieuw in contact met jezelf te treden samen met de therapeut.

bottom of page